Chata dvě sestry

Chata dvě sestry Chata dvě sestry Chata dvě sestry Chata dvě sestry Chata dvě sestry

Provozní a všeobecné podmínky pobytu

Objednání pobytu

Pobyt lze sjednat telefonicky nebo e-mailem. Na základě této objednávky zašleme e-mailem Smlouvu o ubytování s všeobecnými podmínkami pobytu. Termín zarezervujeme do úhrady 50% zálohy z ceny ubytování. Po uhrazení zálohy je Smlouva o ubytování závazná a termín je označen jako objednaný. Pro uzavření smlouvy potřebujeme jméno, adresu trvalého pobytu a číslo občanského průkazu. Smlouvu si ponecháte a budete ji předkládat při převzetí chaty, kde nám podepíšete náš výtisk smlouvy.

Úhrada ceny

Po obdržení Smlouvy o ubytování uhradíte částku uvedenou ve smlouvě. Zbytek ceny uhradíte při převzetí chaty současně s vratnou kaucí v hodnotě 2000 Kč za každou chatu. Kauce slouží jako záloha za předané klíče, případné škody, úhradu spotřebovaných energií a rekreačních poplatků. Rekreační poplatky jsou obcí Červená Voda stanoveny na 10 Kč za osobu a den. Neplatí je studenti, děti, ZTP a důchodci.

Stornování pobytu

Od objednávky pobytu můžete odstoupit, i bez udání důvodu, nejpozději však do 36 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu. Při odstoupení od objednávky po uvedené lhůtě je odběratel povinen zaplatit následující stornovací poplatky:

a) od 35 dnů do 14 dnů před nástupem 40 % z ceny pobytu

b) od 13 dnů a méně před nástupem 50 % z ceny pobytu

Ubytovací pokyny

Jsme povinni ubytovat počet předem domluvených osob uvedených ve smlouvě. V chatách nejsou povolena domácí zvířata, která nejsou předem nahlášena a ubytovatelem schválena.

Nástupní dobu upřesňuje Smlouva o ubytování. Při Vašem příjezdu jsme Vám povinni předat chatu v bezvadném a uklizeném stavu, včetně veškerého uvedeného vybavení. Při nástupu se přesvědčte, zda je vše v pořádku. V případě, že zjistíte závady, na místě uvědomte osobu pověřenou ubytováním a pokud není možno závady odstranit okamžitě, nebo neprodleně, sepíšete zápis o vyrovnání za účasti obou stran.

V chatě a relaxační chatě je přísný zákaz kouření a používání omamných a psychotropních látek, používání otevřeného ohně. Při porušení zákazu kouření Vám bude účtována náhrada za vzniklé škody ve výši 2000 Kč

Do relaxační chaty a dětské hřiště je zákaz vpouštění dětí bez dozoru dospělých osob. Neneseme zodpovědnost při běžném provozu za zdraví hostů. Žádáme Vás, abyste neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Jste povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektů a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu. Objekt při předání zanecháte v uklizeném a neporušeném stavu. Pokud tak neučiníte, máme právo na srážku z kauce. V době ubytování nesmíme objekt používat, můžeme se však přesvědčit, zda je vše v pořádku.

Objednaný pobyt využíváte na vlastní nebezpečí. Za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Za úrazy a poškození i zničení majetku spojené s ubytováním (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) máme uzavřené pojištění.

Vyhrazujeme si právo ukončit pobyt bez náhrady v těchto případech:

Při nedodržování nočního klidu od 22:00 – 8:00 hodin ve venkovních prostorách budov a zahradě.

Při zásahu Policie ČR nebo Městské policie.

Při chování neslučující se s dobrými mravy.